Starbuck 買一送一優惠END!!

圖片

Starbuck 買一送一優惠END!!

前幾日Starbuck買一送一優惠, 大家有無買兩杯starbuck呢!!?
當日小編身邊唔少朋友都買左,邊飲邊上堂
真係好抵!!!!! 每人除番$20都唔使!!!
不過好多人買就要預左比平時買相差少少但味道都ok..相機食先既你地有無影左咩相??
大家不如留言回報下今日排隊情況 & show下你杯咖啡戰利品啦!!

廣告