[Coffee Art]小編搞搞震之初嘗拉花滋味

影片

拉花係咪人人都識拉!? 到底拉花是怎麼鍊成的!?
小編杏仁決定搞搞震做實驗玩拉花!!
想知小編拉咩!?成唔成功!?拉花是如何的!?
去片,GOGOGO~

廣告